Walkower dla Wieży Postomino

2019-06-13

Wydział Gier i Ewidencji Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zweryfikował wynik meczu Klasy Okręgowej Jedność Ikar Krosino – Wieża Postomino jako walkower dla drużyny Wieża Postomino.

 

Wydział Gier i Ewidencji informuje, że na podstawie pisma otrzymanego w dniu 11.06.2019 r. z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie jednoznacznie wynika, iż kierownik drużyny Jedność Ikar Krosino był osobą stawiającą zarzut nietrzeźwości sędziemu głównemu jednakże nie złożył oficjalnie zarzutu na piśmie. W związku z powyższym doprowadziło to do niezgodnego z Przepisami Gry PZPN na sezon 2018 / 2019 przerwania oraz niedokończenia w/w meczu.

 

Zgodnie z Przepisami Gry PZPN na sezon 2018 / 2019 :

„Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed zawodami lub po ich zakończeniu, badaniom na obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeźwości:

  • stawia im kierownik jednej z drużyn lub delegowany na te zawody obserwator lub delegat PZPN lub ZPN,
  • zostanie sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś stawiający go musi legitymować się dowodem osobistym i zobowiązany jest własnoręcznie ów zarzut podpisać.”

 

Podziel się tym wpisem