KURS UEFA Grassroots C w Świdwinie – TRWA NABÓR !!!

2017-11-08

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w systemie PZPN24 rozpoczął się nabór na kurs trenerski dla początkujących trenerów, który odbędzie się w Świdwinie /styczeń-marzec/. Kandydat na kurs powinien na początku prawidłowo skonfigurować konto i profil trenerski w systemie PZPN24, wg instrukcji zawartej w filmie instruktarzowym pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ

 

Następnie po zalogowaniu w swoim profilu i wybraniu właściwego kursu należy zaaplikować na kurs dodając w postaci elektronicznej skan - następujące dokumenty:

ü  Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższe

ü  Zaświadczenie KRK o niekaralności wydane przez właściwy sąd

ü  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań o wykonywaniu zawodu trenera (druk zwykły dowolnie - lekarz rodzinny lub medycyny pracy lub karta zdrowia zawodnika)

ü  Oświadczenie antykorupcyjne (wygenerowane i podpisane z systemu)

Tylko kompletne wnioski są kwalifikowane i respektowane o przyjęciu na kurs decyduje kolejność złożonych wniosków – tylko 32 miejsca.

W zakładce kursu w jego opisie przedstawiony jest wstępny harmonogram z terminami sesji zjazdowych. Na kursie obowiązuje 100% frekwencja i jest to warunek bezwzględny do pozytywnego ukończenia kursu.

Dodatkowe pytania można zadać pisząc w sprawie wybranego kursu przez komunikator PZPN24.

ZAPRASZAMY ! 

Podziel się tym wpisem